فلوگوریتم

تنظیم و اجرای فلوچارت و الگوریتم به زبان فارسی

تنظیم و اجرای فلوچارت و الگوریتم به زبان فارسی

آموزش های مقدماتی 

این آموزش کوتاه نشان می دهد چگونه می توان برنامه کلاسیک Hello World را ایجاد کرد.


آموزش های پیشرفته تر

نحوه تبدیل اعداد دو-دویی به ده-دهی، با استفاده از نرم افزار FLOWGORITHM


آموزش نحوه تبدیل اعداد ده-دهی به دو-دویی

آموزش نحوه تبدیل اعداد شانزده تایی به ده-ده یی

 آموزش نحوه تبدیل اعداد ده-دهی به شانزده تایی(مبنای هگزا دسیمال)

Flowgorithm@gmail.com

آیا شما نظری دارید؟ و می خواهید ما را از آن آگاه سازید؟

با احترام، کلیه حقوق برای وب سایت Flowgorithm.ir محفوظ است